Klubist

Spordikeskusest

reception Meie spordikeskusesse on oodatud kõik spordihuvilised lastest kuni eakateni!

Igas eas spordihuvilisi ootab kogenud treenerite juhendamisel poksisaal, judosaal, karate saal ja jõusaal ning kõikvõimalikud rühmatreeningud – aeroobika, jooga, tantsud jne.

Lastele on mõeldud spordiklubis läbiviidavad judo treeningud Dmitri Budõlini vedamisel.

 

Mustakivi Spordikeskuse sisekorraeeskirjad

1. LAHTIOLEKU AJAD

1.1. Spordikeskus on avatud vahetult enne ja pärast rühmatreeninguid või kokkuleppeliselt.

1.2. Spordikeskus on õigus muuta keskuse lahtioleku aega sõltuvalt hooajast.

1.3. Jõusaal suletakse 30 minutit enne klubi sulgemist.

1.4. Spordikeskuse liikmed lahkuvad ruumidest enne Spordikeskuse sulgemist.

1.5. Soovituslik spordikeskuses viibimise aeg kuni 2 tundi.

2. SPORDIKESKUSE KASUTAMISE REEGLID

2.1. Spordikeskusesse sisenemisel kehtivad sisekorraeeskirjad, mille mittetäitmisel on Spordikeskuse personalil õigus liiget Spordikeskusesse mitte sisse lasta.

2.2. Spordikeskuse teenuseid saab liige kasutada kogu Spordikeskusega või allüürnikuga sõlmitava Lepingu kehtivuse ajal. Liikmekaardi teenuste valik ja tähtajad on väljatoodud „Hinnakirjas“.

2.3. Spordikeskuse liige kohustub oma kontaktandmete muutumisest koheselt informeerima keskuse personali.

2.4 Liikmetasu ei kuulu tagastamisele.

3. SPORDIKESKUSE ÜLDREEGLID

3.1. Spordikeskuse liikmete käitumine ja õigused on rajatud eelkõige headele käitumisnormidele.

3.2. Sisenemine treeningruumidesse on lubatud ainult selleks ettenähtud jalanõudega. Välisjalanõud saab sisejalanõude vastu vahetada spetsiaalselt selleks ettenähtud kohas.

3.3. Spordikeskuse ruumides on keelatud:

– ebakorrektne käitumine teiste Spordikeskuse külastajate suhtes;

– häirida teiste külastajate rahu ja puhkust kõvahäälsete jutuajamistega, vms.;

– suitsetada ja/või tarbida alkohoolseid jooke või teisi psühhotroopseid aineid;

– viibida ebakaines olekus või narkojoobes;

– pildistada või filmida ilma keskuse administratsiooni ja treeneri nõusolekuta;

– viibida üleriietes ja välisjalanõudes;

– tegeleda kaubandustegevusega, nt müüa või vahetada asju ja teenuseid;

– siseneda keskuse ametiruumidesse ilma personaliga kooskõlastamata.

3.4. Hoolimata asjaolust, mille kohaselt ei võta Spordikeskus endale vastutust Spordikeskuse külastajate isiklike esemete säilimise eest, on soovitav väärtasjad ja dokumendid hoiustada selleks spetsiaalselt ettenähtud hoiulaegastes.

3.5. Spordikeskusest lahkudes kontrollige, et Te ei unustaks oma asju kappi ega riietusruumi. Kõik unustatud asjad korjatakse kokku Spordikeskuse personali poolt ja toimetatakse Spordikeskuse teenindusruumidesse.

3.6. Juhul, kui ilmnevad rikked Spordikeskuse treening- või muudes seadmetes, tuleb sellest koheselt teatada keskuse administratsioonile või treenerile.

3.7. Spordikeskuse külastaja kannab materiaalset vastutust Spordikeskuse inventari rikkumisel või kaotsiminekul.

3.8. Kokkulepped Spordikeskuse külastaja ja Spordikeskuse töötaja vahel, millised võimaldavad Spordikeskuse  külastajal kasutada Spordikeskuse teenuseid hinnakirjas fikseeritud hindasid arvestamata, on tühised.

3.9. Keskus ei vastuta:

– tervisekahju eest, milline seisneb seoses tervise halvenemisega Spordikeskuse külastamise ajal, sh trenazööride vale kasutamise tulemusel tekkinud traumade jms terviserikete eest;

– Spordikeskuse külastajate isiklike asjade säilimise eest;

– muude sündmuste eest, mis on põhjustatud kolmandate isikute poolsest tegevusest.

– Kuni 14-aastased lapsed võivad külastada Spordikeskuse jõusaali ainult koos vanemaga. Lapsevanem vastutab lapse eest kogu Spordikeskuses viibimise ajal.

4. SPORDIKESKUSE KÜLASTAMISREEGLID

Spordikeskuse külastades palume:

4.1. mitte hilineda rühmatreeningutele ja/või personaaltreeningutele;

4.2. lahkumisel tagastada treeningrätik ja teised üüritud esemed administraatorile;

4.3. pöörata tähelepanu, et lahtised (katmata) kehaosad ei puutuks kokku treeningseadmete sünteetilise kattega;

4.4. jälgida oma isiklikku, aga ka teiste hügieeni. Keelatud on Spordikeskuse  ruumides jalgade raseerimine, habeme ajamine jms. Juhul, kui visuaalselt ilmnevad seenhaigused ja teised infektsioonid on administratsioonil õigus teiste Spordikeskuse liikmete tervise ohutuse tagamiseks nõuda arstitõendit ning samuti ajutist liikmelisuse peatamist kuni täieliku tervenemiseni.