Klubist

Klubist

receptionMeie spordiklubisse on oodatud kõik spordihuvilised lastest kuni eakateni !

Igas eas spordihuvilisi ootab kogenud treenerite juhendamisel jõusaal ning kõikvõimalikud rühmatreeningud – aeroobika, jooga, tantsud jne.

Lastele on mõeldud spordiklubis läbiviidavad judo treeningud Dmitri Budõlini vedamisel.

 

Mustakivi Spordiklubi sisekorraeeskirjad

1. LAHTIOLEKU AJAD

1.1. Spordiklubi on avatud E-R 7.30 kuni 22.30, L-P 10.00 kuni 21.00.

1.2. Spordiklubil on õigus muuta keskuse lahtioleku aega sõltuvalt hooajast.

1.3. Jõusaal suletakse 30 minutit enne klubi sulgemist.

1.4. Spordiklubi liikmed lahkuvad Spordiklubi ruumidest enne Spordiklubi sulgemist.

1.5. Soovituslik spordiklubis viibimise aeg kuni 2 tundi.

2. LIIKMEKAARDI KASUTAMISE REEGLID

2.1. Spordiklubsisse sisenemisel väljastatakse Spordiklubi liikmele liikmekaardi ettenäitamisel riietuskapi võti. Juhul, kui liikmel ei ole liikmekaarti kaasas, on Spordiklubi personalil õigus liiget Spordiklubisse mitte sisse lasta.

2.2. Spordiklubi teenuseid saab liige kasutada kogu Spordiklubiga sõlmitava Lepingu kehtivuse ajal. Liikmekaardi teenuste valik ja tähtajad on väljatoodud „Hinnakirjas“.

2.3. Spordiklubi liige kohustub oma kontaktandmete muutumisest koheselt informeerima keskuse personali.

2.4 Liikmetasu ei kuulu tagastamisele.

3. SPORDIKLUBI ÜLDREEGLID

3.1. Spordiklubi liikmete käitumine ja õigused on rajatud eelkõige headele käitumisnormidele.

3.2. Sisenemine treeningruumidesse on lubatud ainult selleks ettenähtud jalanõudega. Välisjalanõud saab sisejalanõude vastu vahetada spetsiaalselt selleks ettenähtud ruumis.

3.3. Spordiklubi ruumides on keelatud:

– ebakorrektne käitumine teiste Spordiklubi külastajate suhtes;

– häirida teiste külastajate rahu ja puhkust kõvahäälsete jutuajamistega, vms.;

– suitsetada ja/või tarbida alkohoolseid jooke või teisi psühhotroopseid aineid;

– viibida ebakaines olekus või narkojoobes;

– pildistada või filmida ilma keskuse administratsiooni nõusolekuta;

– viibida üleriietes ja välisjalanõudes;

– tegeleda kaubandustegevusega, nt müüa või vahetada asju ja teenuseid;

– siseneda keskuse ametiruumidesse ilma personaliga kooskõlastamata.

3.4. Hoolimata asjaolust, mille kohaselt ei võta Spordiklubi endale vastutust Spordiklubi külastajate isiklike esemete säilimise eest, on soovitav väärtasjad ja dokumendid hoiustada selleks spetsiaalselt ettenähtud hoiulaegastes.

3.5. Spordiklubist lahkudes kontrollige, et Te ei unustaks oma asju kappi ega riietusruumi. Kõik unustatud asjad korjatakse kokku Spordiklubi personali poolt ja toimetatakse Spordiklubi teenindusruumidesse.

3.6. Juhul, kui ilmnevad rikked Spordiklubi treening- või muudes seadmetes, tuleb sellest koheselt teatada keskuse administratsioonile.

3.7. Spordiklubi külastaja kannab materiaalset vastutust Spordiklubi inventari rikkumisel või kaotsiminekul.

3.8. Kokkulepped Spordiklubi külastaja ja Spordiklubi töötaja vahel, millised võimaldavad Spordiklubi külastajal kasutada Spordiklubi teenuseid hinnakirjas fikseeritud hindasid arvestamata, on tühised.

3.9. Keskus ei vastuta:

– tervisekahju eest, milline seisneb seoses tervise halvenemisega spordiklubi külastamise ajal, sh trenazööride vale kasutamise tulemusel tekkinud traumade jms terviserikete eest;

– Spordiklubi külastajate isiklike asjade säilimise eest;

– muude sündmuste eest, mis on põhjustatud kolmandate isikute poolsest tegevusest.

– Kuni 14-aastased lapsed võivad külastada spordiklubi ainult koos vanemaga. Lapsevanem vastutab lapse eest kogu spordiklubis viibimise ajal.

4. SPORDIKLUBI KÜLASTAMISREEGLID

Spordiklubi külastades palume:

4.1. mitte hilineda rühmatreeningutele ja/või personaaltreeningutele;

4.2. lahkumisel tagastada treeningrätik ja teised üüritud esemed administraatorile;

4.3. pöörata tähelepanu, et lahtised (katmata) kehaosad ei puutuks kokku treeningseadmete sünteetilise kattega;

4.4. jälgida oma isiklikku, aga ka teiste hügieeni. Keelatud on Spordiklubi ruumides jalgade raseerimine, habeme ajamine jms. Juhul, kui visuaalselt ilmnevad seenhaigused ja teised infektsioonid on administratsioonil õigus teiste Spordiklubi liikmete tervise ohutuse tagamiseks nõuda arstitõendit ning samuti ajutist liikmelisuse peatamist kuni täieliku tervenemiseni.